gusia151

13 tekstów – auto­rem jest gu­sia151.

i te­raz ta nadzieja że możesz być "mój". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2012, 23:21

spoglądam na te­lefon ciągle, z nadzieją ze może te­raz napisałeś... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 maja 2011, 22:24

Two­je spoj­rze­nie dos­ko­nałej miłości...ja­kie jest>? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 maja 2011, 22:29

lu­bię Two­je spoj­rze­nie miłości.
lu­bię Twój uśmiech radości
lu­bię Twój do­tyk bliskość. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 kwietnia 2011, 15:18

wie­rzyć to znaczy pro­mieniować wkoło... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2011, 21:27

prze uwiel­biam Two­je myśli choć ich nie znam...ale mam nadzieje że jes­tem ich częścią... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 kwietnia 2011, 19:19

Praw­dzi­wa ko­bieta wy­bierając mężczyznę wy­biera te­go który jej się po­doba, a nie te­go który na Nią spoj­rzy z myślą że go wybierze. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 kwietnia 2011, 20:22

Ra­dos­ne mo­je ser­ce op­ro­mienione wiosen­nym słońcem . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 kwietnia 2011, 15:16

ZMAR­TWYCHWSTAŁ PAN
On rodzi się we mnie każde­go dnia!
Wy­pełnia me ser­ce i przy mnie trwa
bym cie­szył się co dnia.
On wie­rzy w człowieka
Miłością kar­mi Cię
Zaufaj, nie zwle­kaj - daj Bo­gu życie swe…

zaczer­pnięte z blogu:www.umacieja.net 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2011, 21:11

lu­bię ta­kie dni jak dziś...to one wle­wają w mo­je ser­ce przeog­romną ra­dość życia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 kwietnia 2011, 15:11

gusia151

gusia151

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność